Landbouw

Onze Nederlandse landbouw is de ruggengraat van de economie .

Het niveau staat op een bijzonder hoog peil.

Allerlei factoren zijn hier debet aan, maar boven alles de kennis en het vakmanschap

van onze agrariërs.

Ze hebben daarvoor een aantal hulpmiddelen tot hun beschikking, denk aan:

Huisvesting, landerijen, technologieën en machines.

Voor deze machines mogen wij allerlei soorten banden al dan niet compleet op wiel

leveren. Bijna altijd met de gedachte van efficiëntie en saldoverhoging.

We zijn er trots op dat we op deze manier een steentje bij kunnen en mogen dragen

aan onze mooie landbouwsector.